آیا از خدمات سایت راضی هستید؟
(34.21%) 52
بله
(65.78%) 100
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 152